Please enable JS
Γρήγορη
Επικοινωνία

210 6824281

210 6845791

info@souzana.gr

img
Από το 1975 κοντά στο παιδί

Ένα παραδοσιακό σχολείο με λαμπρό παρελθόν και..
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τα παιδιά διδάσκονται καθημερινά την αγγλική γλώσσα και εμπλουτίζουν το λεξιλογιο τους μέσα...
img
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι γιορτές κατέχουν σημαντική θέση στη ζωή του παιδικού σταθμού και αποβλέπουν στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών καθώς και στην ψυχαγωγία τους....
img

Τμήμα

Βρεφικό

Το Βρεφικό μας τμήμα απευθύνεται σε βρέφη 6 μηνών έως 24 μηνών. Πρόκειται για ένα τμήμα που αγγίζει και αντιμετωπίζει αυτή την ιδιαίτερα τρυφερή ηλικία με φροντίδα, στοργή και πολλή αγάπη. Αρχικός σκοπός των βρεφοκόμων είναι να βοηθήσουν με τον πιο γλυκό και τρυφερό τρόπο τον αποχωρισμό του βρέφους από την αγκαλιά της μανούλας του, στο καινούργιο περιβάλλον. Πέρα από την κάλυψη των βασικών αναγκών του βρέφους, προσφέρουμε ποικιλία δραστηριοτήτων οργανωμένων από έμπειρες βρεφοκόμους σε ένα χαρούμενο, φωτεινό και όμορφα διακοσμημένο χώρο.

Τμήμα

Μεταβρεφικό

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός μικρού παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξή του. Στην ηλικία των 2-3 χρόνων αναπτύσσει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του. Βρίσκεται στην φάση της ζωής του, που δημιουργούνται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η κοινωνικό-συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη. Το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα προσαρμόζεται έχοντας άξονα τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού και τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης του. Οι δραστηριότητες του τμήματος βοηθούν το παιδί, έτσι ώστε να καλλιεργεί τις αισθήσεις του και να διαμορφώνει τις πράξεις του συναισθηματικές, νοητικές και κινητικές. Μαθαίνει να ικανοποιεί την φυσική του τάση για εξερεύνηση, μέσα σ ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα στο οποίο μπορούν τα παίξουν και να μάθουν με ασφάλεια. Επιπλέον μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους καθώς επίσης και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις να διέπονται από αγάπη. Συμβολικό παιχνίδι, ομαδικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, μουσικοκινητικά παιχνίδια, αλλά και "ελεγχόμενη" ελευθερία για αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα και συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Τμήμα

Προ- προνηπιακό

Στην ηλικία αυτή τα παιδιά παρουσιάζουν εντυπωσιακές αλλαγές στην νοητική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Γίνονται πιο ανεξάρτητα. Λαμβάνοντας υπ'όψη τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας προσφέρουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά ώστε να εξελιχθούν. Σε ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον οι παιδαγωγοί μας στέκονται δίπλα στα παιδιά βοηθώντας τα να νιώσουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Τμήμα

Προνηπιακό

Το Προνηπιακό τμήμα είναι η μετάβαση του παιδιού στην πρώιμη σχολική ζωή. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μετέπειτα μαθησιακής του πορείας καθώς οι αρχικές εμπειρίες είναι ικανές να καθορίσουν την αντίληψή του για τη μάθηση. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή, την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό-φυσικό περιβάλλον και την πληθώρα ερεθισμάτων που τους δίνουμε, στοχεύουμε στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Όλες οι δραστηριότητες που δομούνται από την Νηπιαγωγό, τείνουν προς τη βελτίωση των σωματικών, συναισθηματικών, νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Τμήμα

Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο μας προβάλλει την διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης, Το πρόγραμμά του είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα των επόμενων βαθμίδων. Το πιο σημαντικό όμως είναι οτι η διαθεματική προσέγγιση αντανακλά μια αντίληψη για την μάθηση στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά ενεργά δυναμικά στην μαθησιακή διαδικασία. Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί μας χρησιμοποιούν τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τα παιδιά τις προσχολικής ηλικίας.

img img

Newsletter